Contact Us/Liên Lạc Với Chúng Tôi

Quý vị có thể liên lạc Danviethouston.com qua các số sau đây:
• Điện thoại: (408) 482-6527
• Điện thư: (408) 297-3654
• Email: nam@baocalitoday.com

Hoặc tại địa chỉ:

1460 Tully Road # 601, San Jose, CA 95122, USA,

Bạn đọc góp ý kiến xin gửi về

Địa chỉ e-mail: nam@baocalitoday.com

• hoặc fax số 408-297-3654

• hoặc gửi về địa chỉ:

Hệ Thống Truyền Thông Cali Today/ THƯ ĐỘC GiẢ
1460 Tully Road # 601, San Jose, CA 95122, USA

• Xin ghi đầy đủ họ, tên người viết, địa chỉ, và điện thoại nhà.
Chúng tôi xin được phép biên tập lại để được rõ ràng và vừa khoảng dành cho trang Bạn Đọc Viết.
DISCLAIMER: Kể từ ngày 29 tháng 3, 2012, chúng tôi đã hợp tác với công ty Google trong lãnh vực quảng cáo trên các trang mạng của chúng tôi.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và hình ảnh quảng cáo của công ty Google, nhất là những external links dẫn đến những trang mạng, những websites khác, không thuộc Hệ Thống Truyền Thông Cali Today.
Khách hàng có thắc mắc về nội dung, hình ảnh, phẩm chất của sản phẩm, dịch vụ, sự phục vụ của các công ty quảng cáo, xin liên lạc thẳng với các công ty cung cấp sản phẩm hay dịch vụ nói trên.