Back to homepage

Tag "Ma tuý"

66 pounds ma túy dạt vào bờ biển Galveston, Texas

66 pounds ma túy dạt vào bờ biển Galveston, Texas

🕔00:36, 27.May 2015

Cali Today News – Gói ma túy thứ sáu trôi dạt vào bờ Galveston tuần trước. Hôm thứ hai , Sở Cảnh sát Galveston phát hiện tổng cộng có 66 pounds ma túy nằm trong 30 bọc riêng được đóng

Read Full Article