Back to homepage

Tag "nạn cướp bóc nhà vắng chủ"

Houston: Lệnh giới nghiêm đối phó với cướp bóc nhà vắng chủ

Houston: Lệnh giới nghiêm đối phó với cướp bóc nhà vắng chủ

🕔14:54, 30.Aug 2017

Houston (Washington Post)  — Nhằm ngăn chặn tình trạng kẻ xấu vào những ngôi nhà vắng chủ trộm đồ, hôi của, thành phố Houston bắt đầu ban hành lệnh giới nghiêm bắt đầu từ nửa đêm đến 5h sáng hôm

Read Full Article